คลินิกเวชกรรม

บริการทางการแพทย์ โดยแพทย์ปริญญาเฉพาะทางอายุรกรรม อาจารย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมอุปกรณ์ทันสมัย เครื่องมือที่สะอาด ปลอดเชื้อ มีระบบการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องปลอดเชื้อ (sterile) ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย และคุณภาพการให้บริการเป็นสำคัญ

ตัวอย่างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจรักษาอาทิเช่น   
 1. เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรชนิดสอดแขน AND มาตรฐานญี่ปุ่น
  แบบเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านการทดสอบค่าความดันโลหิตตามมาตรฐาน ให้ค่าแสดงผลที่แม่นยำ น่าเชื่อถือ
 2. อุปกรณ์วัดไข้แบบไม่สัมผัสผิว THERMOFOCUS มาตรฐานอิตาลี
  เครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรดโดยไม่ต้องสัมผัสผิวผู้ป่วยทำให้ป้องกันการปนเปื้อน จากเชื้อโรค หรือจากปรอท รวดเร็วและแม่นยำ
 3. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ NHK-ECG-1250 มาตรฐานญี่ปุ่น
  แบบเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลศิริราช ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย IEC CLASS I TYPE CF และ IEC 601-1 หรือเทียบเท่าบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจได้โดยอัตโนมัติ สามารถวิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 4. เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าเคมีคลินิกบนแถบทดสอบ Reflotron Plus (Roche®) มาตรฐานเยอรมัน
  ล้ำหน้าด้วยการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าเคมีคลินิกในเลือด เช่น กลูโคส คลอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ เอชดีแอล โปรแตสเซียม กรดยูริค การทำงานของไต การทำงานของตับ และความเข้มข้นของเลือด เป็นต้น มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับตรวจสุขภาพประจำปีและต้องการการรักษา แบบต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต รวมทั้งภาวะไขมันในเลือดสูง รอผลได้เลยภายในไม่เกิน 1 ชั่วโมง
 5. เครื่องฟอกอากาศ Honeywell มาตรฐานสหรัฐอเมริกา
  ไส้กรอง TRUE HEPA ได้รับการยอมรับสูงสุดในวงการแพทย์ สามารถดูดซึมฝุ่นละออง สารก่อภูมิแพ้มีประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาค ที่มีขนาดเล็ก 0.3 ไมครอนหรือใหญ่กว่าได้ สูงสุดถึงเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ทำให้ได้อากาศที่สะอาด บริสุทธิ์ ปลอดฝุ่นละอองและเชื้อโรค

การบริการทางเวชกรรม

 1. ตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรคทั่วไป (general medical examination and diagnosis) โดยเฉพาะโรคทางอายุรกรรมเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต ภาวะไขมันโลหิตสูง และโรคติดเชื้อ เป็นต้น
 2. ทำแผล ล้างแผล (Wound dressing)
 3. ตรวจสุขภาพประจำปี (Medical check up program) มีโปรแกรมสำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 25 ปี อายุระหว่าง 25-35 ปี และอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป โดยทั้งการตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทาง และการตรวจเลือด
 4. ตรวจร่างกายสำหรับใบรับรองแพทย์ (Medical certificate) สำหรับการเรียนต่อ สมัครงาน ทำใบขับขี่ หรือใบรับรองแพทย์อื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กลับสู่ด้านบน