คลินิกทันตกรรม

บริการด้านทันตกรรม โดยทีมทันตแพทย์ปริญญาเฉพาะทาง พร้อมอุปกรณ์ทันสมัย เครื่องมือที่สะอาด ปลอดเชื้อ มีระบบการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องปลอดเชื้อ (sterile)ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย และคุณภาพการให้บริการเป็นสำคัญ นอกจากนี้ที่สหคลินิก ยังให้ความสำคัญกับความสะอาดและการปราศจากเชื้อเป็นเรื่องสำคัญที่สุด อุปกรณ์ทันตกรรมเป็นเครื่องมือที่ต้องการการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีระบบการดูแลและฆ่าเชื้อในระดับมาตราฐานสากล

ตัวอย่างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจรักษาอาทิเช่น 

 1. ยูนิตทันตกรรม Performer Radius และ Adec 300 มาตรฐานสหรัฐอเมริกา
 2. เครื่องฟอกสีฟัน ฟอกสีฟันระบบ ZooM ! มาตรฐานสหรัฐอเมริกา ใช้เจลฟอกสีฟันร่วมกับแสงยูวี กระตุ้นให้เม็ดสีในเนื้อ ฟันแตกตัว ทำให้ฟันขาว และสว่างขึ้น น้ำยาได้รับการรับรองจาก อย.
 3. กล้องถ่ายภาพในช่องปาก Sopro 617 มาตรฐานฝรั่งเศส สามารถเห็นทุกรายละเอียดในช่องปาก แสดงภาพทันทีบนจอรับภาพ ทำให้สะดวกในการตัดสินใจและการวางแผนรักษาร่วมกับทันตแพทย์
 4. ด้ามกรอฟัน W&H มาตรฐานออสเตรีย ทำจากโลหะอย่างดี ความแรงในการกรอฟันพอเหมาะ ทำให้ทำงานได้ สะดวก รวดเร็ว และนุ่มนวล
 5. เครื่องเอ็กซเรย์ในช่องปาก X-Mind DC มาตรฐานฝรั่งเศส กระบอกรังสี มีความมั่นคงในการจัดวางตำแหน่ง ทำให้ได้ภาพคมชัด ไม่มีการรั่วของรังสี
 6. เครื่องขูดหินปูน และเกลารากฟัน Biosonic US100R มาตรฐานสหรัฐอเมริกา ระบบเม็กนิโตอิเล็คทริก ให้แรงสั่นสะเทือนพอเหมาะ ขูดหินปูนได้สะอาด และ P5 Newtron มาตรฐานฝรั่งเศส ระบบเพียโซอิเล็คทริก ให้ความนุ่มนวลในการขูดหินปูน และเกลารากฟัน น้ำไม่ฟุ้งกระจาย ลดความเจ็บหรือเสียวฟันขณะรักษา
 7. วัสดุอุดสีเหมือนฟัน และสีโลหะ Shofu, GC มาตรฐานญี่ปุ่น Kerr, Ultradent มาตรฐานสหรัฐอเมริกา
 8. วัสดุในงานฟันเทียม พิมพ์ปาก เดือยฟันสำเร็จรูป Kerr, Ultradent มาตรฐานสหรัฐอเมริกา Amcoflex มาตรฐาน เยอรมัน
 9. วัสดุและอุปกรณ์สำหรับทำครอบฟันน้ำนมในเด็ก 3M มาตรฐานสหรัฐอเมริกา ครอบฟันทำจากแสตนเลสไร้สนิม มีความแข็งแรง คงทน เครื่องมือในการแต่งครอบทำจากโลหะอย่างดี ไม่เป็นสนิม
 10. วัสดุในการเคลือบหลุมร่องฟัน Ultraseal มาตรฐานสหรัฐอเมริกา Ionoseal NDT มาตรฐานเยอรมัน
 11. วัสดุสำหรับเคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก GERMIPHENE มาตรฐานแคนาดา ได้รับการรับรองจาก อย.
 12. วัสดุและเครื่องมือในงานรักษาคลองรากฟัน วัสดุ-Kerr, Hygenic มาตรฐานสหรัฐอเมริกา GERMIPHENE มาตรฐานแคนาดา
  เครื่องมือ Hu-friedy, Premier มาตรฐานสหรัฐอเมริกา ทำจาก สแตนเลสอย่างดี ไม่เป็นสนิม ทำให้ไม่เป็น  อันตรายต่อช่องปาก

การบริการทางทันตกรรม

 1. ฟอกสีฟัน (Bleaching)
 2. ครอบฟัน ใส่ฟัน (Crown, Denture)
 3. จัดฟัน (Orthodontics)
 4. รักษาคลองรากฟัน (Root Canal Treatment)
 5. อุดฟัน ปิดช่องฟันห่าง ขูดหินปูนและขัดคราบฟัน (General Dentistry)
 6. รักษาโรคเหงือกอักเสบ ภาวะมีกลิ่นปาก เกลารากฟัน  (Periodontics)
 7. ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก (Extraction, Oral Surgery)
 8. ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Paedodontics)
 9. เวชศาสตร์ช่องปาก รอยโรคหรือแผลในช่องปาก (Oral Medicine)
 10. ทันตกรรมบดเคี้ยว ลดปัญหาการนอนกัดฟัน (Occlusion )
กลับสู่ด้านบน